Ασκήσεις Αποκατάστασης μετά από Λεμφαδενικό Καθαρισμό Μασχάλης

Ασκήσεις για την αποκατάσταση της κινητικότητας του χεριού και την πρόληψη του λεμφοιδήματος μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης σε καρκίνο του μαστού. Μέθοδος Esmond.

Ασκήσεις για την αποκατάσταση της κινητικότητας του χεριού και την πρόληψη του λεμφοιδήματος μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης σε καρκίνο του μαστού. Μέθοδος Esmond.