Απεικονιστική Διερεύνηση

Σε κάθε περίπτωση υποψίας για καρκίνο μαστού ή διαγνωσμένου καρκίνου απαιτείται πλήρης απεικονιστικός έλεγχος των μαστών. Σε ορισμένες περιπτώσεις , εκτός του απεικονιστικού ελέγχου των μαστών, μπορεί να χρειαστούν απεικονιστικές εξετάσεις και άλλων οργάνων του σώματος για τον εντοπισμό τυχόν διασποράς του καρκίνου (μεταστάσεις).

Απεικονιστική Διερεύνηση

Σε κάθε περίπτωση υποψίας για καρκίνο μαστού ή διαγνωσμένου καρκίνου απαιτείται πλήρης απεικονιστικός έλεγχος των μαστών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός του απεικονιστικού ελέγχου των μαστών, μπορεί να χρειαστούν απεικονιστικές εξετάσεις και άλλων οργάνων του σώματος για τον εντοπισμό τυχόν διασποράς του καρκίνου (μεταστάσεις).

Η απεικονιστική διερεύνηση των μαστών περιλαμβάνει, ως βασικές εξετάσεις, την μαστογραφία και το υπερηχογράφημα.

Συχνά απαιτείται έλεγχος των μαστών και με μαγνητική τομογραφία. Η μαγνητική τομογραφία μας βοηθάει στην καλύτερη εκτίμηση του μεγέθους της βλάβης καθώς και στην ανίχνευση επιπλέον όγκων που δεν ανιχνεύθηκαν με τη μαστογραφία και το υπερηχογράφημα.

Είναι πολύ χρήσιμη σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, σε ορισμένους τύπους καρκίνου που εμφανίζονται συχνά με πολλές εστίες καθώς και όταν ο όγκος δεν είναι σαφώς ορατός στη μαστογραφία.

Η μαστογραφία με σκιαγραφικό αποτελεί εναλλακτική επιλογή για γυναίκες που δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία.

Ο απεικονιστικός έλεγχος άλλων οργάνων του σώματος γίνεται σε περιπτώσεις που η νόσος είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο, όπως στην περίπτωση διασποράς του καρκίνου σε λεμφαδένες.

Οι πιο συνηθισμένες εξετάσεις είναι η αξονική τομογραφία θώρακα για την ανίχνευση μεταστάσεων στους πνεύμονες, η αξονική τομογραφία κοιλίας για την ανίχνευση μεταστάσεων στο ήπαρ και το σπινθηρογράφημα οστών για την ανίχνευση μεταστάσεων στα οστά.

Σε περιπτώσεις όγκων συγκεκριμένου τύπου μπορεί να γίνει και έλεγχος του εγκεφάλου με αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία για την ανίχνευση μεταστάσεων στον εγκέφαλο.

Τέλος, κατά περίπτωση, μπορεί να χρειασθεί έλεγχος όλου του σώματος με PET scan.