Βιοψία - Ιστολογική Διάγνωση

Η παρουσία μιας ύποπτης βλάβης στον απεικονιστικό έλεγχο καθώς και ένα ύποπτο εύρημα στην κλινική εξέταση δεν συνιστούν «διάγνωση» αλλά «υποψία» καρκίνου. Η διάγνωση του καρκίνου είναι ιστολογική και μπαίνει μόνο μετά από βιοψία της βλάβης.

Βιοψία - Ιστολογική Διάγνωση

Η παρουσία μιας ύποπτης βλάβης στον απεικονιστικό έλεγχο καθώς και ένα ύποπτο εύρημα στην κλινική εξέταση δεν συνιστούν «διάγνωση» αλλά «υποψία» καρκίνου.

Η διάγνωση του καρκίνου είναι ιστολογική και μπαίνει μόνο μετά από βιοψία της βλάβης.

Η βιοψία βλαβών του μαστού θα πρέπει να γίνεται πάντα με τέμνουσα βελόνη μεγάλης διαμέτρου η οποία παίρνει μικρά τεμαχίδια ιστού από την βλάβη.

Θα πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον δύο δείγματα ιστού ώστε να εξασφαλίζεται αρκετό υλικό για τη διάγνωση.

Σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων βλαβών απαιτείται η λήψη περισσότερων δειγμάτων και από διαφορετικές θέσεις λόγω πιθανής ετερογένειας του όγκου (διαφορετικά χαρακτηριστικά του όγκου σε διαφορετικά σημεία του).

Όταν υπάρχουν περισσότερες βλάβες στο μαστό ή βλάβες και στους δύο μαστούς, ιδανικά, απαιτείται βιοψία από όλες.

Σε υποψία διασποράς του καρκίνου σε λεμφαδένες χρειάζεται βιοψία και από έναν ύποπτο λεμφαδένα.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και λεπτή βελόνη η οποία αναρροφά κύτταρα από τον λεμφαδένα.

Η ιστολογική διάγνωση του καρκίνου εξασφαλίζεται μετά από μικροσκοπική εξέταση του υλικού της βιοψίας από ειδικό παθολογοανατόμο.

Η ιστολογική διάγνωση δεν απαντά μόνο στο ερώτημα αν μια βλάβη είναι καρκίνος ή όχι.

Μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τον τύπο του καρκίνου, τη συμπεριφορά του, τα χαρακτηριστικά του, την εξάπλωσή του ή όχι σε λεμφαδένες και την ευαισθησία του στις διάφορες φαρμακευτικές θεραπείες.

Οι πληροφορίες αυτές είναι κριτικής σημασίας για τον καθορισμό της θεραπείας που θα ακολουθήσει, χειρουργικής ή φαρμακευτικής.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως μια λανθασμένη ιστολογική διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες θεραπευτικές επιλογές με κακή επίπτωση στην έκβαση της νόσου.

Η χειρουργική βιοψία (χειρουργική αφαίρεση) μιας ύποπτης βλάβης του μαστού δεν έχει καμία θέση στη σύγχρονη διαγνωστική του καρκίνου του μαστού.

Μπορεί να γίνει μόνο στις ελάχιστες περιπτώσεις που η βιοψία με βελόνη δεν έδωσε επαρκή απάντηση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι ετεροχρονισμός και κακή ιατρική πρακτική.