Διηθητικός Καρκίνος Μαστού - Τύποι

Διηθητικός Καρκίνος Μαστού - Τύποι

Στο διηθητικό καρκίνο τα καρκινικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να διηθούν τους γύρω ιστούς, δηλαδή να εισχωρούν μέσα σ’ αυτούς. Διηθώντας κοντινά λεμφαγγεία (αγγεία μεταφοράς λέμφου), αγγεία (φλέβες) και νεύρα μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κοντινούς λεμφαδένες ή σε όργανα μακριά από το μαστό (πνεύμονες, ήπαρ, οστά, εγκέφαλος). Όταν ο καρκίνος εμφανίζεται ταυτόχρονα και στους δύο μαστούς ονομάζεται αμφοτερόπλευρος ενώ όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν όγκοι στον ίδιο μαστό πολυεστιακός.

Διηθητικός Καρκίνος Μαστού - Τύποι

Στο διηθητικό καρκίνο τα καρκινικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να διηθούν τους γύρω ιστούς, δηλαδή να εισχωρούν μέσα σ’ αυτούς.

Διηθώντας κοντινά λεμφαγγεία (αγγεία μεταφοράς λέμφου), αγγεία (φλέβες) και νεύρα μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κοντινούς λεμφαδένες ή σε όργανα μακριά από το μαστό (πνεύμονες, ήπαρ, οστά, εγκέφαλος).

Όταν ο καρκίνος εμφανίζεται ταυτόχρονα και στους δύο μαστούς ονομάζεται αμφοτερόπλευρος ενώ όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν όγκοι στον ίδιο μαστό πολυεστιακός.

Ο διηθητικός καρκίνος διακρίνεται σε διάφορους τύπους, με συχνότερους τον μη ειδικού τύπου και τον λοβιακό.

Τύποι όπως ο βλεννώδης, ο θηλώδης, ο μικροθηλώδης, ο ηθμοειδής, ο μεταπλαστικός και άλλοι, είναι λιγότερο συχνοί.

Όταν σε ένα όγκο συνυπάρχουν δύο ή περισσότεροι τύποι, τότε πρόκειται για μικτό καρκίνο.

Ο μη ειδικού τύπου (Non special type, NST) είναι ο πιο συχνός καρκίνος του μαστού και αφορά περίπου στο 75-80% των περιπτώσεων.

Μπορεί να εμφανίζεται με διάφορα πρότυπα ανάπτυξης τα οποία μπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο όγκο.

Έχει ποικίλη εξέλιξη και πρόγνωση ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Ο μη ειδικού τύπου καρκίνος μπορεί να είναι αμφοτερόπλευρος (να αφορά και τους δύο μαστούς) ή πολυεστιακός (πολλαπλοί όγκοι στον ίδιο μαστό).

Ο λοβιακός τύπος αφορά το 15-20% του συνόλου των καρκίνων του μαστού.

Οι πιο συχνοί υπότυποί του είναι ο κλασικός και ο πλειόμορφος.

Ο κλασικός θεωρείται πως έχει καλύτερη πρόγνωση από τον πλειόμορφο.

Ο λοβιακός καρκίνος είναι συχνότερα πολυεστιακός σε σχέση με τον μη ειδικού τύπου.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι πως, σε πολλές περιπτώσεις, είναι δύσκολο να απεικονιστεί στη μαστογραφία και στο υπερηχογράφημα ακόμη και αν υπάρχει ψηλαφητός όγκος.

Ακόμη και η μαγνητική τομογραφία, μερικές φορές, έχει δυσκολία στην σαφή ανάδειξη του λοβιακού καρκίνου.

Grade, ανοσοϊστοχημικοί δείκτες και στάδιο του καρκίνου.

Εκτός από τον τύπο του, κάθε διηθητικός καρκίνος χαρακτηρίζεται από το grade και από μια ομάδα χαρακτηριστικών, τους ανοσοϊστοχημικούς δείκτες.

Το grade είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 3.

Όσο υψηλότερο τόσο ταχύτερη η ανάπτυξη του καρκίνου και μεγαλύτερη η πιθανότητα για ανάπτυξη μεταστάσεων.

Οι ανοσοϊστοχημικοί δείκτες, με σημαντικότερους τους υποδοχείς οιστρογόνων (ER), τους υποδοχείς προγεστερόνης (PR) και τον υποδοχέα HER2, δίνουν σημαντικές πληροφορίες τόσο για την πρόγνωση όσο και για τις δυνατότητες θεραπείας.

Το στάδιο της νόσου, δηλαδή το πόσο προχωρημένη είναι, καθορίζεται από το μέγεθος του όγκου, από την διασπορά ή όχι του καρκίνου στους λεμφαδένες της μασχάλης και από την διασπορά ή όχι του καρκίνου σε άλλα όργανα του σώματος (μεταστάσεις).