Μοριακή/Γονιδιακή Ανάλυση του Όγκου

Μοριακή/Γονιδιακή Ανάλυση του Όγκου

Η χορήγηση χημειοθεραπείας μετά την χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού (επικουρική χημειοθεραπεία) είναι αναγκαία σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελάχιστη πιθανότητα ανάπτυξης μεταστάσεων και η καλή έκβαση της νόσου. Από την άλλη, η χημειοθεραπεία συνοδεύεται από υψηλή τοξικότητα και πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες για τις ασθενείς.

Μοριακή/Γονιδιακή ανάλυση του όγκου

Η χορήγηση χημειοθεραπείας μετά την χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού (επικουρική χημειοθεραπεία) είναι αναγκαία σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα ανάπτυξης μεταστάσεων και να εξασφαλιστεί η καλή έκβαση της νόσου.

Από την άλλη, η χημειοθεραπεία συνοδεύεται από υψηλή τοξικότητα και πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες για τις ασθενείς.

Για πολλά χρόνια η αναγκαιότητα για την χορήγηση χημειοθεραπείας βασίζονταν στο τύπο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καρκίνου, στο στάδιο της νόσου και στην ηλικία της ασθενούς.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια επιλογής ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ασθενών με ορμονο-εξαρτώμενους όγκους υπερθεραπεύονταν, δηλαδή υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία χωρίς να παίρνουν κάποιο όφελος από αυτήν.

Προκειμένου να επιλέγονται για χημειοθεραπεία μόνο ασθενείς που τη χρειάζονται και ωφελούνται από αυτήν, αναπτύχθηκαν διάφορες μοριακές/γονιδιακές αναλύσεις των όγκων (gene tests).

Τα tests αυτά εξετάζουν υποδοχείς και γονίδια στα κύτταρα του όγκου που έχει αφαιρεθεί χειρουργικά και αποδίδουν το αποτέλεσμα ως μια αριθμητική βαθμολόγηση (score) με βάση την οποία τίθεται η ένδειξη για χορήγηση ή όχι χημειοθεραπείας.

Οι πιο γνωστές γονιδιακές αναλύσεις οι οποίες είναι και διαθέσιμες στην Ελλάδα είναι το Oncotype DX®, το EndoPredict® και το MammaPrint®.

Η ένδειξη για διενέργεια γονιδιακής ανάλυσης του όγκου διαφέρει ανάλογα με το αν η ασθενής βρίσκεται σε εμμηνόπαυση ή όχι.

Ένδειξη gene test σε προεμμηνοπαυσιακές ασθενείς (όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις)

Όγκος μεγαλύτερος των 5 χιλιοστών

Όγκος με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς (HR+)

Όγκος αρνητικός στο HER2 (HER2-)

Απουσία διασποράς του καρκίνου στους μασχαλιαίους λεμφαδένες

Ένδειξη gene test σε μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς (όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις)

Όγκος μεγαλύτερος των 5 χιλιοστών

Όγκος με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς (HR+)

Όγκος αρνητικός στο HER2 (HER2-)

Διασπορά του καρκίνου σε 0-3 μασχαλιαίους λεμφαδένες