Ογκολογικό Συμβούλιο και Σχεδιασμός Θεραπείας

Ογκολογικό Συμβούλιο και Σχεδιασμός Θεραπείας

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, εμπλέκει πολλές ιατρικές και υποστηρικτικές ειδικότητες και είναι σε αρκετές περιπτώσεις περίπλοκη και με διαφορετικές επιλογές και προσεγγίσεις. Η εξ’ αρχής προσεκτική αξιολόγηση των θεραπευτικών επιλογών και ο ακριβής σχεδιασμός της θεραπευτικής διαδικασίας αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την καλή έκβαση της ασθενούς. Αυτός είναι ο ρόλος του Ογκολογικού Συμβουλίου.

Ογκολογικό Συμβούλιο και Σχεδιασμός Θεραπείας

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, εμπλέκει πολλές ιατρικές και υποστηρικτικές ειδικότητες και είναι σε αρκετές περιπτώσεις περίπλοκη και με διαφορετικές επιλογές και προσεγγίσεις.

Η εξ’ αρχής προσεκτική αξιολόγηση των θεραπευτικών επιλογών και ο ακριβής σχεδιασμός της θεραπευτικής διαδικασίας αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την καλή έκβαση της ασθενούς.

Αυτός είναι ο ρόλος του Ογκολογικού Συμβουλίου.

Το ογκολογικό συμβούλιο ή ομάδα πολλών ειδικοτήτων (Multi-Disciplinary Team, MDT) είναι η ομάδα των ιατρικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Βασικές ειδικότητες στο ογκολογικό συμβούλιο είναι ο παθολογοανατόμος, ο χειρουργός μαστού, ο παθολόγος ογκολόγος και ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος.

Σημαντικές ειδικότητες που, κατά περίπτωση, μπορεί να είναι απαραίτητες σε ένα ογκολογικό συμβούλιο είναι ο ακτινοδιαγνώστης, ο πλαστικός χειρουργός, ο γενετιστής κ.ά.

Το ογκολογικό συμβούλιο, μετά από αξιολόγηση της κάθε ασθενούς, σχεδιάζει και προτείνει τους κατάλληλους θεραπευτικούς χειρισμούς.

Κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο μαστού μέσα από τα ογκολογικά συμβούλια βελτιώνει πάρα πολύ την έκβαση της νόσου.

Ο σχεδιασμός της θεραπείας γίνεται εξατομικευμένα για κάθε ασθενή.

Λαμβάνονται υπ’ όψιν το ιστορικό (ατομικό και οικογενειακό), τα κλινικά και απεικονιστικά δεδομένα, τα δεδομένα γονιδιακού ελέγχου (αν υπάρχουν), η ιστολογική διάγνωση και οι επιθυμίες και ιδιαιτερότητες της ασθενούς.

Το ογκολογικό συμβούλιο προτείνει την καταλληλότερη θεραπευτική διαδικασία για κάθε περίπτωση.

Ο σχεδιασμός συνήθως αφορά κάποιο στάδιο της θεραπείας και απαιτείται εκ νέου σχεδιασμός στο επόμενο στάδιο.

Για παράδειγμα, κατά τη διάγνωση προτείνεται το επόμενο θεραπευτικό βήμα που μπορεί να είναι η χειρουργική αντιμετώπιση.

Μετά την χειρουργική αντιμετώπιση και αξιολογώντας τα ιστολογικά δεδομένα του χειρουργικού παρασκευάσματος το ογκολογικό συμβούλιο θα πρέπει να σχεδιάσει και να προτείνει την κατάλληλη προφυλακτική θεραπεία.

Τέλος, όταν προκύπτουν έκτακτα δεδομένα, όπως για παράδειγμα η επιδείνωση της νόσου σε ασθενή που παίρνει θεραπεία, θα πρέπει να επανασχεδιάζεται η θεραπευτική διαδικασία.

Ογκολογικά συμβούλια και νομοθεσία

Η αξία και η σημασία των ογκολογικών συμβουλίων για την καλύτερη έκβαση της νόσου σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού έγινε γρήγορα αντιληπτή από διεθνείς οργανισμούς και δομές.

Το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν νόμους που να προωθούν την αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο μαστού μέσα από ομάδες πολλών ειδικοτήτων (MDTs).