Προεγχειρητική (Εισαγωγική) Θεραπεία

Προεγχειρητική (Εισαγωγική) Θεραπεία

Η συστηματική (φαρμακευτική) θεραπεία αποτελεί προφυλακτική θεραπεία και έχει σαν στόχο την μείωση του κινδύνου για εμφάνιση μεταστάσεων. Κλασικά χορηγούνταν μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Σε πολλές περιπτώσεις πλέον, η φαρμακευτική θεραπεία χορηγείται πριν την χειρουργική θεραπεία και ονομάζεται προεγχειρητική ή εισαγωγική ή νεο-επικουρική θεραπεία.

Προεγχειρητική (εισαγωγική) θεραπεία

Η συστηματική (φαρμακευτική) θεραπεία αποτελεί προφυλακτική θεραπεία και έχει σαν στόχο την μείωση του κινδύνου για εμφάνιση μεταστάσεων.

Κλασικά χορηγούνταν μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου.

Σε πολλές περιπτώσεις πλέον, η φαρμακευτική θεραπεία χορηγείται πριν την χειρουργική θεραπεία και ονομάζεται προεγχειρητική ή εισαγωγική ή νεο-επικουρική θεραπεία.

Οι ενδείξεις για προεγχειρητική θεραπεία καθορίζονται από τον τύπο του καρκίνου, από το στάδιο της νόσου και σε μερικές περιπτώσεις από την ηλικία της ασθενούς.

Συνήθως αφορά χημειοθεραπεία που μπορεί να συνδυάζεται με κάποια στοχεύουσα θεραπεία όπως η ανοσοθεραπεία και η θεραπεία με μονόκλωνα αντισώματα για HER2 θετικούς όγκους.

Η χορήγηση ορμονοθεραπείας προεγχειρητικά είναι λιγότερο συχνή και συνήθως αφορά γυναίκες που βρίσκονται σε εμμηνόπαυση.

Κατά την προεγχειρητική θεραπεία μπορεί να παρατηρηθεί πλήρης ανταπόκριση (πλήρης εξαφάνιση του όγκου) ή μερική ανταπόκριση (συρίκνωση του όγκου).

Σε λίγες περιπτώσεις η νόσος μπορεί να μην ανταποκρίνεται ή ακόμη και να επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ενδείξεις εισαγωγικής θεραπείας.

Όγκος τριπλά αρνητικός ή HER2+ μεγαλύτερος από δύο εκατοστά ή με διασπορά στους λεμφαδένες της μασχάλης.

Όγκος τοπικά εκτεταμένος (διασπορά σε πολλούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή/και επέκταση στο δέρμα ή/και επέκταση στο θώρακα).

Μεγάλος όγκος σε μικρό μαστό που καθιστά ανέφικτη την διατήρηση του μαστού μετά από πλήρη χειρουργική αφαίρεση της νόσου.

Στόχοι εισαγωγικής θεραπείας.

Αποκόμιση πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με την πρόγνωση αλλά και για τον σχεδιασμό της περαιτέρω αντιμετώπισης των ασθενών.

Επίτευξη υγιών χειρουργικών ορίων κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση.

Αποκλιμάκωση της χειρουργικής στο μαστό. Ασθενείς αρχικά υποψήφιες για μαστεκτομή μπορεί να γίνουν κατάλληλες για ογκεκτομή και διατήρηση του μαστού μετά εισαγωγική θεραπεία.

Αποκλιμάκωση της χειρουργικής στη μασχάλη και αποφυγή του λεμφαδενικού καθαρισμού σε ασθενείς με αρκετούς διηθημένους μασχαλιαίους λεμφαδένες κατά τη διάγνωση.

Η προεγχειρητική θεραπεία αποτελεί την πιο απαιτητική διαδικασία στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Απαιτεί πολύ καλή και στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων ειδικοτήτων (παθολογοανατόμος, χειρουργός μαστού, παθολόγος ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής, ακτινοδιαγνώστης κ.ά.), προσεκτικό σχεδιασμό (πλήρη απεικονιστικό έλεγχο, σήμανση όγκου και λεμφαδένων), συνεχή και στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση (κλινικά και απεικονιστικά) της ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας και προσεκτική τελική αξιολόγηση μετά το τέλος της θεραπείας.