Απεικονιστικές Εξετάσεις και Πρόγραμμα Ελέγχου

Η βασική απεικονιστική εξέταση στον προληπτικό έλεγχο του γενικού πληθυσμού και για γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών παραμένει η μαστογραφία.

Το υπερηχογράφημα μαστών αποτελεί βασική απεικονιστική εξέταση σε ηλικίες κάτω των 40 ετών και συμπληρωματική εξέταση σε γυναίκες άνω των 40 ετών.

Τα τελευταία χρόνια το αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα μαστών (Automated Breast Ultrasound System, ABUS) διεκδικεί δυναμικά τη θέση του στον προληπτικό έλεγχο νέων γυναικών και γυναικών με πυκνούς μαστούς.

Απεικονιστικές Εξετάσεις και Πρόγραμμα Ελέγχου

Η βασική απεικονιστική εξέταση στον προληπτικό έλεγχο του γενικού πληθυσμού και για γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών παραμένει η μαστογραφία.

Το υπερηχογράφημα μαστών αποτελεί βασική απεικονιστική εξέταση σε ηλικίες κάτω των 40 ετών και συμπληρωματική εξέταση σε γυναίκες άνω των 40 ετών.

Τα τελευταία χρόνια το αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα μαστών (Automated Breast Ultrasound System, ABUS) διεκδικεί δυναμικά τη θέση του στον προληπτικό έλεγχο νέων γυναικών και γυναικών με πυκνούς μαστούς.

Η τομοσύνθεση (3D μαστογραφία) και η μαγνητική τομογραφία (MRI) αποτελούν εξειδικευμένες εξετάσεις που χρησιμοποιούνται στον προληπτικό έλεγχο γυναικών υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες το πρόγραμμα ελέγχου του γενικού πληθυσμού είναι το εξής:

Ηλικία 25-40 ετών

  • Κλινική εξέταση ανά 1-3 χρόνια (στην κλινική εξέταση μπορεί να περιλαμβάνεται και το υπερηχογράφημα, ειδικά στις ηλικίες πάνω από 35 ετών)
  • Μηνιαία αυτοεξέταση

Ηλικία 40 ετών και άνω

  • Ετήσια κλινική εξέταση
  • Ετήσιος έλεγχος με μαστογραφία (συμπληρωματική εξέταση το υπερηχογράφημα)
  • Μηνιαία αυτοεξέταση

Στην καθιερωμένη κλινική πρακτική, παρά τις διχογνωμίες που υπάρχουν, τις περισσότερες φορές οι κλινικοί γιατροί προτείνουν από την ηλικία των 35 και πριν την ηλικία των 40 ετών να γίνεται η μαστογραφία αναφοράς.

Η αξία της δεν είναι τόσο διαγνωστική αλλά κυρίως χρησιμεύει ως συγκριτική για τους επόμενους ελέγχους.