Επασβεστώσεις του Μαστού

Επασβεστώσεις του Μαστού

Οι επασβεστώσεις του μαστού είναι εναποθέσεις ασβεστίου μέσα στον ιστό του μαστού. Είναι εμφανείς στην μαστογραφία σαν λευκά σημάδια ποικίλου σχήματος και μεγέθους. Ανάλογα με το μέγεθός τους διακρίνονται σε μακροεπασβεστώσεις και μικροεπασβεστώσεις. Οι μακροεπασβεστώσεις είναι μεγάλες αδρές εναποθέσεις ασβεστίου που σχεδόν ποτέ δεν σχετίζονται με την ανάπτυξη κακοήθειας και δεν χρειάζονται επιπλέον έλεγχο και αντιμετώπιση.

Επασβεστώσεις του μαστού

Οι επασβεστώσεις του μαστού είναι εναποθέσεις ασβεστίου μέσα στον ιστό του μαστού. Είναι εμφανείς στην μαστογραφία σαν λευκά σημάδια ποικίλου σχήματος και μεγέθους.

Ανάλογα με το μέγεθός τους διακρίνονται σε μακροεπασβεστώσεις και μικροεπασβεστώσεις.

Οι μακροεπασβεστώσεις είναι μεγάλες αδρές εναποθέσεις ασβεστίου που σχεδόν ποτέ δεν σχετίζονται με την ανάπτυξη κακοήθειας και δεν χρειάζονται επιπλέον έλεγχο και αντιμετώπιση.

Οι μικροεπασβεστώσεις είναι μικροσκοπικές εστίες ασβεστίου και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη κακοήθειας, γι' αυτό και απαιτούν επιπλέον διερεύνηση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επασβεστώσεις είναι αθώες και είναι πολύ συχνές, ιδιαίτερα σε γυναίκες άνω των 50 ετών. Μπορεί να οφείλονται σε προηγούμενη επέμβαση ή τραύμα (λιποδυστροφικές), σε επασβέστωση καλοηθών αλλοιώσεων (κύστεις, ιναδενώματα κλπ), σε επασβέστωση αγγείων του μαστού, σε επασβέστωση σμηγματογόνων αδένων του δέρματος κα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να παράγονται από κακοήθεις βλάβες (in situ καρκίνωμα ή διηθητικό καρκίνωμα του μαστού).

Η μαστογραφία παραμένει η κύρια εξέταση ανάδειξης και μελέτης των μικροεπασβεστώσεων ενώ το υπερηχογράφημα δεν έχει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευσή τους.

Σε λίγες περιπτώσεις, με την χρήση υπερήχων υψηλής ευκρίνειας από έμπειρο εξεταστή, είναι δυνατή η απεικόνισή τους υπερηχογραφικά, ιδιαίτερα αν αυτές έχουν προηγουμένως εντοπισθεί μαστογραφικά.

Κατά περίπτωση μπορεί να βοηθήσει η μαγνητική τομογραφία μαστών.

Οι μικροεπασβεστώσεις χαρακτηρίζονται ως αθώες ή ύποπτες ανάλογα με ορισμένα χαρακτηριστικά τους, όπως η μορφή, το μέγεθος, η πυκνότητα και η κατανομή τους.

Σε παρουσία ύποπτων μικροεπασβεστώσεων είναι απαραίτητη η βιοψία.

Η βιοψία των μικροεπασβεστώσεων μπορεί να είναι:

Διαδερμική βιοψία με τέμνουσα βελόνη (core biopsy) ή με βελόνη με υποβοήθηση κενού (vacuum assisted biopsy, VAB) κατευθυνόμενη με υπερήχους, σε περίπτωση που υπάρχει εύρημα στο υπερηχογράφημα.

Διαδερμική βιοψία με βελόνη με υποβοήθηση κενού (vacuum assisted biopsy, VAB) κατευθυνόμενη με μαστογράφο (στερεοτακτικά).

Ανοιχτή χειρουργική βιοψία. Σε ελάχιστες περιπτώσεις όπου είναι αδύνατη η βιοψία με βελόνη. Προηγείται εντοπισμός των μικροεπασβεστώσεων με ειδικό συρμάτινο οδηγό (hook wire) με μαστογραφική καθοδήγηση.