Η Σημασία της Αυτοεξέτασης

Η Σημασία της Αυτοεξέτασης

Η αυτοεξέταση των μαστών συμπληρώνει τον προληπτικό έλεγχο μαζί με τις απεικονιστικές εξετάσεις και την κλινική εξέταση.

Παρά την μεγάλη εξέλιξη στις απεικονιστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για τον προληπτικό έλεγχο, σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, κάποιες βλάβες μπορεί να διαφύγουν της διάγνωσης.

Η αυτοεξέταση μπορεί να αποκαλύψει τις βλάβες αυτές νωρίτερα από τον επόμενο προγραμματισμένο απεικονιστικό έλεγχο.

Η σημασία της αυτοεξέτασης

Η αυτοεξέταση των μαστών συμπληρώνει τον προληπτικό έλεγχο μαζί με τις απεικονιστικές εξετάσεις και την κλινική εξέταση.

Παρά την μεγάλη εξέλιξη στις απεικονιστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για τον προληπτικό έλεγχο, σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, κάποιες βλάβες μπορεί να διαφύγουν της διάγνωσης.

Η αυτοεξέταση μπορεί να αποκαλύψει τις βλάβες αυτές νωρίτερα από τον επόμενο προγραμματισμένο απεικονιστικό έλεγχο.

Επιπλέον, με την αυτοεξέταση η γυναίκα μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη ενός ευρήματος (αλλαγή μεγέθους ή υφής).

Τέλος κάποιο εύρημα στην αυτοεξέταση μπορεί να καθοδηγήσει τον ακτινοδιαγνώστη και τον κλινικό γιατρό στη διάγνωση ενός προβλήματος που μπορεί να διέφευγε.

Κατά την αυτοεξέταση η γυναίκα καλείται να απαντήσει σε ένα πολύ απλό ερώτημα: «υπάρχει κάτι νέο και ξένο στους μαστούς σας;».

Για να απαντήσει σ’ αυτό το ερώτημα θα πρέπει να έχει πλήρη αίσθηση της φυσιολογικής εμφάνισης και υφής των μαστών της.

Αυτό είναι εύκολο αν αρχικά και για μεγάλο διάστημα η γυναίκα εξετάζει τους μαστούς της υπό την διαβεβαίωση του γιατρού της πως είναι υγιείς και τα ευρήματα που έχει είναι φυσιολογικά γι’ αυτήν.

Η τακτική αυτοεξέταση δίνει στην γυναίκα μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και μειώνει το άγχος μέχρι τον επόμενο απεικονιστικό και κλινικό έλεγχο.