Η Σημασία της Κλινικής Εξέτασης

Η Σημασία της Κλινικής Εξέτασης

Η κλινική εξέταση από ειδικό χειρουργό μαστού είναι απαραίτητη και αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι του προληπτικού ελέγχου.

Περιλαμβάνει την επισκόπηση και την ψηλάφηση των μαστών καθώς και την αξιολόγηση των ευρημάτων του απεικονιστικού ελέγχου (μαστογραφία, υπερηχογράφημα, MRI κλπ).

Η σημασία της κλινικής εξέτασης

Η κλινική εξέταση από ειδικό χειρουργό μαστού είναι απαραίτητη και αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι του προληπτικού ελέγχου.

Περιλαμβάνει την επισκόπηση και την ψηλάφηση των μαστών καθώς και την αξιολόγηση των ευρημάτων του απεικονιστικού ελέγχου (μαστογραφία, υπερηχογράφημα, MRI κλπ.).

Κατά την κλινική εξέταση μπορεί να διαγνωσθούν όγκοι που δεν έγιναν αντιληπτοί στον απεικονιστικό έλεγχο, διότι:

  • Η σύσταση των μαστών δεν το επιτρέπει (πολύ πυκνοί μαστοί)
  • Η θέση τους είναι "εκτός μαστογραφίας" (υποκλείδιες περιοχές, πλάγιο θωρακικό τοίχωμα)
  • Είναι ιδιαίτερη η φύση της νόσου (Νόσος Paget, λοβιακός καρκίνος, in situ καρκίνος χωρίς επασβεστώσεις κ.α.)
  • Απλά διέφυγαν από την πρώτη αξιολόγηση (η δεύτερη «ανάγνωση» της μαστογραφίας αυξάνει την πιθανότητα ανίχνευσης ενός καρκίνου κατά 5-17%)

Η άποψη πως η κλινική εξέταση δεν είναι απαραίτητη εφ’ όσον δεν υπάρχουν ευρήματα στον απεικονιστικό έλεγχο είναι εσφαλμένη.