Προληπτικός Έλεγχος Γυναικών Υψηλού Κινδύνου

Προληπτικός Έλεγχος Γυναικών Υψηλού Κινδύνου

Γυναίκες με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού θεωρούνται οι γυναίκες:

• Με κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου μαστού >20% για το υπόλοιπο της ζωής τους (υπολογίζεται με βάση μοντέλα υπολογισμού που λαμβάνουν υπ’ όψη κυρίως το οικογενειακό ιστορικό)
• Με ιστορικό ακτινοθεραπείας του θωρακικού τοιχώματος σε ηλικία μεταξύ 10 και 30 ετών
• Ηλικίας >35 ετών και κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου μαστού >1.7% στην επόμενη πενταετία (υπολογίζεται με βάση το μοντέλο GAIL που λαμβάνει υπ’ όψη το οικογενειακό και ατομικό ιστορικό της γυναίκας)

Προληπτικός έλεγχος γυναικών υψηλού κινδύνου

Γυναίκες με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού θεωρούνται οι γυναίκες:

• Με κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου μαστού >20% για το υπόλοιπο της ζωής τους (υπολογίζεται με βάση μοντέλα υπολογισμού που λαμβάνουν υπ’ όψη κυρίως το οικογενειακό ιστορικό)
• Με ιστορικό ακτινοθεραπείας του θωρακικού τοιχώματος σε ηλικία μεταξύ 10 και 30 ετών
• Ηλικίας >35 ετών και κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου μαστού >1.7% στην επόμενη πενταετία (υπολογίζεται με βάση το μοντέλο GAIL που λαμβάνει υπ’ όψη το οικογενειακό και ατομικό ιστορικό της γυναίκας)
• Με παρουσία άτυπων αλλοιώσεων (λοβιακό καρκίνωμα in situ, άτυπη λοβιακή υπερπλασία, άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία των πόρων) σε προηγούμενη βιοψία και κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου μαστού >20% για το υπόλοιπο της ζωής τους
• Με γνωστή παθογόνο μετάλλαξη για κληρονομούμενο καρκίνο μαστού
• Με οικογενειακό ιστορικό παθογόνου μετάλλαξης για κληρονομούμενο καρκίνο μαστού
• Με βαρύ οικογενειακό ιστορικό και υποψία παρουσίας παθογόνου μετάλλαξης για κληρονομούμενο καρκίνο μαστού

Ο προληπτικός έλεγχος στις ομάδες υψηλού κινδύνου ξεκινάει σε μικρότερη ηλικία.

Η κλινική εξέταση προτείνεται να ξεκινάει με το χαρακτηρισμό της γυναίκας «ως υψηλού κινδύνου» αλλά όχι νωρίτερα από την ηλικία 21 ετών και να επαναλαμβάνεται κάθε 6-12 μήνες.

Στη θέση της μαστογραφίας προτείνεται η μαστογραφία με τομοσύνθεση (3D μαστογραφία) σε ετήσια βάση.

Ο μαστογραφικός έλεγχος ξεκινάει σε ηλικία 10 έτη μικρότερη από την ηλικία διάγνωσης της νεότερης κοντινής συγγενούς με καρκίνο μαστού ή στην ηλικία των 40 ετών (επιλέγεται η μικρότερη από τις δύο ηλικίες αλλά όχι νωρίτερα από την ηλικία των 30 ετών).

Επιπλέον, προστίθεται ως απεικονιστική εξέταση η μαγνητική τομογραφία (MRI) μαστών.

Ο έλεγχος με μαγνητική τομογραφία είναι ετήσιος, στο 6μηνο ανάμεσα στους μαστογραφικούς ελέγχους.

Ξεκινάει σε ηλικία 10 έτη μικρότερη από την ηλικία διάγνωσης της νεότερης κοντινής συγγενούς με καρκίνο μαστού ή στην ηλικία των 40 ετών (επιλέγεται η μικρότερη από τις δύο ηλικίες αλλά όχι νωρίτερα από την ηλικία των 25 ετών). 

Εναλλακτικά, σε γυναίκες που δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία, προτείνεται η μαστογραφία με σκιαγραφικό ή η μοριακή απεικόνιση του μαστού.