Τι Είναι και Ποιες Γυναίκες Αφορά

Τι Είναι και Ποιες Γυναίκες Αφορά

Προληπτικός έλεγχος μαστών είναι ο έλεγχος ασυμπτωματικών γυναικών, προκειμένου να ανιχνευθούν όγκοι σε πολύ πρώιμο στάδιο (πολύ μικρού μεγέθους ή ακόμη και προκαρκινικές βλάβες). 

Η ανίχνευση πρώιμων όγκων αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης της νόσου. 

Η εφαρμογή συστηματικού προληπτικού ελέγχου μείωσε τους θανάτους από καρκίνο του μαστού περίπου κατά 30%.

Τι είναι και ποιες γυναίκες αφορά

Προληπτικός έλεγχος μαστών είναι ο έλεγχος ασυμπτωματικών γυναικών, προκειμένου να ανιχνευθούν όγκοι σε πολύ πρώιμο στάδιο (πολύ μικρού μεγέθους ή ακόμη και προκαρκινικές βλάβες). 

Η ανίχνευση πρώιμων όγκων αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης της νόσου. 

Η εφαρμογή συστηματικού προληπτικού ελέγχου μείωσε τους θανάτους από καρκίνο του μαστού περίπου κατά 30%.

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει απεικονιστικές εξετάσεις, κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό και αυτοεξέταση της ίδιας της γυναίκας.

Προληπτικό έλεγχο μαστών κάνουν όλες οι γυναίκες άνω των 25 ετών ανεξαιρέτως ιστορικού.

Μπορεί οι γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού ή ωοθηκών να εμφανίζουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στο μαστό αλλά και οι γυναίκες του γενικού πληθυσμού έχουν υψηλό κίνδυνο, μιας και ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια στον γυναικείο πληθυσμό (περίπου 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού).