Βιοψία με Βελόνη

Βιοψία με βελόνη

Κάθε ύποπτη βλάβη του μαστού, η οποία προκύπτει είτε από την ψηλάφηση είτε από τον απεικονιστικό έλεγχο, πρέπει να διερευνάται με βιοψία με βελόνη (οδηγία NCCN, EUSOMA). Επίσης η παρουσία ύποπτων μασχαλιαίων λεμφαδένων (πιθανή διασπορά του καρκίνου του μαστού στους λεμφαδένες της μασχάλης) πρέπει να διερευνάται με βιοψία με βελόνη. 

Στο ιατρείο μας εκτελούνται βιοψίες με βελόνη με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Η βιοψία με βελόνη μπορεί να είναι:

  • Βιοψία με λεπτή βελόνη (Fine Needle Aspiration, FNA). Με τη χρήση μιας κοινής σύριγγας, αναρροφώνται κύτταρα από την βλάβη, μονιμοποιούνται σε ειδικό πλαστικό φιαλίδιο με μονιμοποιητικό υγρό ή σε ειδικό γυάλινο πλακίδιο και στέλνονται για εξέταση σε ειδικό γιατρό (κυτταρολόγο). Συνήθως χρησιμοποιείται για βιοψία μασχαλιαίων λεμφαδένων ή για την αναρρόφηση κυστικών βλαβών.
  • Βιοψία με τέμνουσα βελόνη (Core Needle Biopsy, CNB). Χρησιμοποιείται ειδική συσκευή βιοψίας με ευρεία βελόνη η οποία κινείται με ελατήριο και λαμβάνει πολύ μικρά τεμαχίδια ιστού από την βλάβη. Το υλικό εξετάζεται από ειδικό παθολογοανατόμο. Είναι ο συνηθέστερος τύπος βιοψίας από βλάβες στο μαστό και σε μερικές περιπτώσεις από ύποπτους μασχαλιαίους λεμφαδένες.
  • Βιοψία με υποβοήθηση κενού (Vacuum Assisted Biopsy, VAB). Η συσκευή που χρησιμοποιούμε φέρει βελόνη εύρους έως 3.5 χιλιοστά, είναι ηλεκτροκίνητη και αναρροφά τα δείγματα ιστού και τα αποθηκεύει σε ειδικό ενσωματωμένο φιαλίδιο. Υπερέχει της βιοψίας με τέμνουσα βελόνη στο ότι εισάγεται μόνο μία φορά στο μαστό και όχι κάθε φορά που λαμβάνεται νέο δείγμα. Επιπλέον μπορεί να πάρει δείγματα ιστού μεγαλύτερα σε μέγεθος και σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Τέλος, αποτελεί λύση σε ιδιαίτερα σκληρές βλάβες στις οποίες η βιοψία με τέμνουσα βελόνη μπορεί να αποτύχει. Χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά από την βιοψία με τέμνουσα βελόνη λόγω του υψηλότερου κόστους.

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία γίνεται με τοπική αναισθησία, είναι ανώδυνη ή με ελάχιστη ενόχληση και είναι ασφαλής.

Μετά την βιοψία μπορεί να εμφανισθεί τοπικά εκχύμωση (μελανιά) η οποία υποχωρεί σε μερικές ημέρες.

Πολύ σπάνια μπορεί να εμφανισθεί εκτεταμένο αιμάτωμα που θα χρειασθεί περισσότερο χρόνο να απορροφηθεί.

Τα αποτελέσματα της βιοψίας είναι διαθέσιμα σε 2-5 εργάσιμες ημέρες