Εντοπισμός μη Ψηλαφητών Βλαβών

Εντοπισμός μη Ψηλαφητών Βλαβών

Εντοπισμός μη ψηλαφητών βλαβών

Η ευρεία εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου του μαστού οδήγησε στην ανίχνευση πολύ μικρών όγκων καθώς και στην ανίχνευση μικρών καλοηθών βλαβών με πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής.

Η πρώιμη διάγνωση είχε σαν αποτέλεσμα την έγκαιρη αντιμετώπιση που οδήγησε στην δραματική μείωση των θανάτων από καρκίνο του μαστού. Οι βλάβες αυτές συνήθως είναι μη ψηλαφητές.

Προέκυψε λοιπόν επιτακτική ανάγκη να μπορούν να εντοπίζονται από τον χειρουργό κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ώστε να αφαιρούνται με ασφάλεια και με την μικρότερη δυνατή εκτομή υγιών ιστών.

Σήμερα είναι διαθέσιμοι διάφοροι τρόποι εντοπισμού των μη ψηλαφητών βλαβών. 

Ο ευρύτερα διαδεδομένος είναι ο εντοπισμός με ειδικό συρμάτινο οδηγό (hook wire). 

Όταν η βλάβη είναι εμφανής στον υπέρηχο ο εντοπισμός της καθοδηγείται υπερηχογραφικά. 

Σε άλλες περιπτώσεις η καθοδήγηση γίνεται με τον μαστογράφο και σπανιότερα με την μαγνητική τομογραφία.

Στο ιατρείο μας εντοπίζουμε προεγχειρητικά τις μη ψηλαφητές βλάβες του μαστού με συρμάτινους οδηγούς και με υπερηχογραφική καθοδήγηση. 

Εισάγεται στο μαστό μια λεπτή βελόνη η οποία κατευθύνεται προς τη βλάβη-στόχο. Αφού διαπεράσει τη βλάβη, η βελόνη αποσύρεται και απελευθερώνει τον συρμάτινο οδηγό. 

Ο οδηγός έχει άκρο σαν άγκυρα και «αγκυρώνει» σταθερά στη βλάβη. Στο χειρουργείο ακολουθούμε τον οδηγό και εντοπίζουμε τη βλάβη.

Η τοποθέτηση του συρμάτινου οδηγού γίνεται με τοπική αναισθησία, είναι ανώδυνη ή προκαλεί ελάχιστη ενόχληση και είναι απολύτως ασφαλής.

Το τμήμα του συρμάτινου οδηγού που προβάλλει έξω από τον μαστό καλύπτεται με γάζα και αυτοκόλλητο επίθεμα.

Μπορεί να παραμείνει έως και 24 ώρες και δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα.