Κλινική Εξέταση

Κλινική Εξέταση

Κλινική εξέταση

Η κλινική εξέταση αφορά τόσο ασυμπτωματικές γυναίκες που υποβάλλονται στον τακτικό προληπτικό έλεγχο όσο και συμπτωματικές (γυναίκες με κάποιο σύμπτωμα ή με ευρήματα στον προληπτικό έλεγχο).

Κατά την πρώτη επίσκεψη λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό το οποίο καταγράφεται ηλεκτρονικά. Σε κάθε επίσκεψη αξιολογούνται τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων (μαστογραφία, υπερηχογράφημα, MRI) και ακολουθεί κλινική εξέταση των μαστών (επισκόπηση και ψηλάφηση).

Οι απεικονιστικές εξετάσεις που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (CD) αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες.

Όλα τα ευρήματα (κλινικά και απεικονιστικά) καταγράφονται σε ηλεκτρονικό αρχείο και είναι διαθέσιμα σε κάθε επανέλεγχο.

Η λεπτομερής τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την λειτουργία ενός ιατρείου παρακολούθησης, όπως είναι το ιατρείο μαστού.

Σε περιπτώσεις συμπτωματικών γυναικών, τα συνηθέστερα συμπτώματα που καλούμαστε να διερευνήσουμε είναι:

  • Ψηλαφητή σκληρία
  • Έλξη δέρματος ή εισολκή θηλής
  • Ορατή διόγκωση
  • Ερυθρότητα ή άλλη αλλοίωση δέρματος
  • Έκκριμα από την θηλή ή αλλοίωση του δέρματος της θηλής
  • Διογκωμένοι λεμφαδένες στην μασχάλη
  • Υποκειμενικά ενοχλήματα όπως πόνος

Μετά την αξιολόγηση των απεικονιστικών εξετάσεων και την κλινική εξέταση, όταν απαιτείται, διενεργείται υπερηχογραφικός έλεγχος. Οι εικόνες που λαμβάνονται, επίσης αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται λήψη βιοψίας με βελόνη, αυτή μπορεί να γίνει στην ίδια επίσκεψη.

Με την απόλυτη εξειδίκευση, την συνεχή ενημέρωση και την εμπειρία μας, στοχεύουμε στην πρώιμη διάγνωση των ογκολογικών προβλημάτων, πριν ακόμη αυτά γίνουν απειλή για την ζωή. Κάθε γυναίκα κατά την επίσκεψή της, έχει στην διάθεσή της όσο χρόνο χρειάζεται για να πάρει απαντήσεις στα ερωτήματά της.

Στην διάγνωση της κακοήθειας, γεγονός συγκλονιστικό και ανατρεπτικό για κάθε άνθρωπο, προσπαθούμε παράλληλα να στηρίξουμε ψυχολογικά την ασθενή μας και να της εμπνεύσουμε το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης που τόσο έχει ανάγκη.

Υπάρχει συνεχής συνεργασία με εμπλεκόμενες ειδικότητες, προκειμένου οι ασθενείς μας να λαμβάνουν τις πιο σύγχρονες και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.