Σήμανση Όγκου και Λεμφαδένων

Σήμανση Όγκου και Λεμφαδένων

Σήμανση όγκου και λεμφαδένων

Με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, σε πολλές περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, η χειρουργική αντιμετώπιση δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή σαν πρώτο θεραπευτικό βήμα.

Στις περιπτώσεις αυτές, η εισαγωγική ή προεγχειρητική συστηματική θεραπεία (χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία) που προηγείται της χειρουργικής θεραπείας ωφελεί περισσότερο τις ασθενείς. Με τον τρόπο αυτό, για παράδειγμα, μια ασθενής που είναι υποψήφια για μαστεκτομή λόγω ενός μεγάλου αρχικά όγκου, μπορεί τελικά να αντιμετωπισθεί με ογκεκτομή (αφαίρεση μόνο τμήματος του μαστού) αφού συρρικνωθεί ο όγκος με την εισαγωγική θεραπεία.

Σε άλλες περιπτώσεις ασθενείς που θα πρέπει να υποβληθούν σε λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης μπορεί να τον αποφύγουν μετά από προεγχειρητική χημειοθεραπεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση στις περιπτώσεις αυτές είναι η σήμανση του όγκου με ειδικό σημαντήρα, ώστε, αν μετά την εισαγωγική θεραπεία αυτός εξαφανισθεί, να είναι δυνατός ο εντοπισμός της αρχικής του θέσης για την τελική χειρουργική αντιμετώπιση. Επίσης, σε περίπτωση διασποράς του όγκου σε λεμφαδένες της μασχάλης, είναι απαραίτητη η σήμανση παθολογικών λεμφαδένων με διάφορες τεχνικές.

Στο ιατρείο μας οι όγκοι πριν από την εισαγωγική θεραπεία σημαίνονται με ειδικό σημαντήρα από τιτάνιο με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Χρησιμοποιείται ειδική συσκευή με βελόνη εισαγωγής μιας χρήσης.

Η διαδικασία γίνεται υπό τοπική αναισθησία και είναι ανώδυνη ή με ελάχιστη ενόχληση και απόλυτα ασφαλής.

Μετά την τοποθέτηση του σημαντήρα καταγράφεται η σχέση του προς τον όγκο και επιπλέον η θέση του επιβεβαιώνεται, τις περισσότερες φορές, με μαστογραφία.

Κατά την τελική χειρουργική αντιμετώπιση, η θέση του σημαντήρα εντοπίζεται με την τοποθέτηση ειδικού συρμάτινου οδηγού (hook wire) είτε προεγχειρητικά με την βοήθεια μαστογράφου ή συσκευής υπερήχων είτε κατά την διάρκεια του χειρουργείου με την χρήση υπερήχων.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ακριβής αφαίρεση της περιοχής που φιλοξενούσε τον όγκο πριν την εισαγωγική θεραπεία.

Οι παθολογικοί λεμφαδένες στη μασχάλη σημαίνονται με την έγχυση εναιωρήματος άνθρακα με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Οι λεμφαδένες αυτοί ανιχνεύονται εύκολα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και αναγνωρίζονται από το μαύρο-γκρι χρώμα τους.