Υπερηχογράφημα Μαστού

Υπερηχογράφημα Μαστού

Υπερηχογράφημα μαστού

Το υπερηχογράφημα αποτελεί βασική απεικονιστική εξέταση, τόσο στον προληπτικό έλεγχο όσο και στην διερεύνηση των παθήσεων του μαστού.

Κατά τον προληπτικό έλεγχο, το υπερηχογράφημα διενεργείται από ειδικό ακτινοδιαγνώστη και αποτελεί συμπληρωματική εξέταση μετά τη μαστογραφία για γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών και βασική εξέταση για νεαρότερες γυναίκες.

Επιπλέον, αποτελεί βασικό «εργαλείο» στην καθημερινή κλινική πρακτική του χειρουργού μαστού.

Μας βοηθάει να αξιολογήσουμε καλύτερα τα κλινικά μας ευρήματα ή τα ευρήματα του απεικονιστικού ελέγχου, να πάρουμε βιοψία από βλάβες στο μαστό ή από λεμφαδένες, να εντοπίσουμε προεγχειρητικά ή διεγχειρητικά μη ψηλαφητές βλάβες κ.α.

Το ιατρείο μας διαθέτει σύγχρονη συσκευή υπερήχων με δυνατότητα διενέργειας Doppler και ελαστογραφίας.

Το Doppler είναι μια υπερηχογραφική τεχνική που βοηθάει να ανιχνεύσουμε αν μια βλάβη έχει αυξημένη αγγείωση (αυξημένη παροχή αίματος) ή όχι.

Η ελαστογραφία μετράει την σκληρότητα μιας βλάβης και την αποδίδει συνήθως με ένα χρωματικό χάρτη.

Και οι δύο παραπάνω τεχνικές βοηθάνε στον χαρακτηρισμό των βλαβών του μαστού.

Η εξέταση αποθηκεύεται πάντοτε στον ηλεκτρονικό φάκελο της ασθενούς και είναι διαθέσιμη σε κάθε επανέλεγχο.

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος στο ιατρείο μας είναι «στοχευμένος» έλεγχος και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά των υπερηχογραφικό έλεγχο που γίνεται από ειδικό ακτινοδιαγνώστη στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου ή στα πλαίσια διερεύνησης ευρημάτων.