Χειρουργικές Επεμβάσεις

Χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού

Ως εξειδικευμένοι χειρουργοί μαστού αντιμετωπίζουμε όλο το εύρος των χειρουργικών παθήσεων του μαστού.

Αυτές μπορεί να είναι καλοήθεις καταστάσεις που ταλαιπωρούν την γυναίκα, καλοήθεις όγκοι και κακοήθεις όγκοι.

Το κύριο μέρος της δουλειάς μας καλύπτει η χειρουργική ογκολογία του μαστού.

Οι πιο συχνά εκτελούμενες επεμβάσεις είναι:

  • Απλή Μαστεκτομή
  • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος (skin sparing) και σύγχρονη ανάπλαση του μαστού
  • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος-θηλής (nipple sparing) και σύγχρονη ανάπλαση του μαστού
  • Ογκεκτομη (αφαίρεση όγκου εντός υγιούς τμήματος του μαστού)
  • Ογκοπλαστική ογκεκτομή (αφαίρεση τμήματος μαστού και ανάπλασή του με τοπικούς κρημνούς ή κρημνούς από το θωρακικό τοίχωμα)
  • Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης
  • Βιοψία λεμφαδένα φρουρού
  • Στοχευμένη λεμφαδενεκτομή
  • Μικροπορεκτομή (αφαίρεση γαλακτοφόρου πόρου με ενδοπορική βλάβη)
  • Αφαίρεση καλοήθων όγκων

Σε κάθε περίπτωση με ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση, η ασθενής ενημερώνεται λεπτομερέστατα για τις διάφορες θεραπευτικές επιλογές καθώς επίσης και για το μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στην ογκολογική ασφάλεια των επεμβάσεων αλλά και στο άριστο αισθητικό αποτέλεσμά τους.

Ενθαρρύνουμε τις ασθενείς μας να αποφασίζουν με ηρεμία και χωρίς πίεση χρόνου, με αίσθημα ασφάλειας και όχι με πανικό.

Σε περιπτώσεις μαστεκτομής με σύγχρονη αποκατάσταση υπάρχει συνεργασία με ομάδα έμπειρων πλαστικών χειρουργών.

Η ιστολογική εξέταση των χειρουργικών παρασκευασμάτων πάντα εκτελείται από έγκριτους και έμπειρους παθολογοανατόμους.

Με την εμπειρία εξαιρετικά μεγάλου αριθμού επεμβάσεων, την απόλυτη εξειδίκευση και την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση, στοχεύουμε στην άριστη και ασφαλή αντιμετώπιση κάθε ασθενούς.